Kontakt

OBJEDNÁVKA

JMÉNO

*

FIRMA

TELEFON

*

E-MAIL

*

DOTAZ - POŽADAVEK

Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů poskytnutých klientem v souvislosti s odesláním dotazu pro Mgr. Irenu Kousalovou, OSVČ IČ 74974599, řídíme Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Odesílatel má po prokazatelné identifikaci právo na přístup, upravení, opravu a možnost odstranění údajů, které se ho týkají. Pokud si přejete uplatnit toto právo a obdržet informace, obraťte se prosím na Mgr. Irenu Kousalovou prostřednictvím některého z uveřejněných kontaktů.

Údaje označené (*) jsou povinné.